יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
דף הבית אלבום תמונות חדר מורים יצירת קשר
לכל תלמידי ב-ו בהצלחה לכל המשתתפים

תחרות ארצית בבתי הספר​ ב'-ט'​ 11/12/2016 בית ספר הדרים מצגת הסבר לשלבים חוברת סיכום פקדים - מעודכן עד שלב 200.pdf להלן שלבי התחרות הבית ספרית: שלבשלבים בקודמנקיתאריכיםדגשיםאימונים1-100פתיחהי"א בכסלו תשע"ז 11/12/2016שלבים זהים לשלבי האימון של שנה שעברההתלמידים אינם מחויבים לעבור את כל השלבים כדי להגיע לשלבי הגמר, אך מומלץ כי יחזרו על השלבים האחרונים בכל נושא.זמן להשקיע בתלמידי ב – ג שלא מכירים את התחרות משנה שעברה.זה הזמן לוודא התחברות באמצעות מערכת ההזדהות האחידה.101-200פתיחהכ' בכסלו תשע"ז 20/12/2016שלבים שמרבית התלמידים אינם מכירים.שלבי התחרות בנושאים הנלמדים בשלבים אלו יפתחו רק לאחר סיום האימון בכל שלבי אותו נושא.תחרות50 שלבים בנושאים מתוך שלבים 1-100100 שלבים בנושאים מתוך שלבים 101-200י"א בטבת תשע"ז - ו' בשבט תשע"ז 9 בינואר 2017 - 2 בפברואר 2017 בחצות50 השלבים המתייחסים לנושאים שנלמדו בשלבים 1-100 יהיו פתוחים לכלל התלמידים. 100 השלבים המתייחסים לנושאים שנלמדו בשלבים 101-200 יהיו פתוחים לתלמידים שסיימו את האימון באותו נושא.ניתן לחזור ולהשלים את שלבי האימון גם בזמן התחרות.שלבי התחרות בלבד יספרו לצורך העלייה לשלב הגמר. מחנה אימונים ​​ב'-ט'​ 1/2/2017-23/2/2017 הגמר הגדול​ ב'-י"ב 21/3/2017 אליפות הסייבר הישראלית