יום ה', א’ בתשרי תשע”ח
דף הבית אלבום תמונות חדר מורים יצירת קשר
15:13 (08/09/17)
.

מטרות התקנון זכויותיהם של שותפי החברה הבית ספרית מהלך הלימודים בבית הספר נהלים, בעיות והליכי משמעת מעורבות ההורים בחיי בית הספר כללי יציאה לפעילות מחוץ לכותלי בית הספר שינוי התקנון