יום ד', כד’ בתשרי תשע”ו
דף הבית אלבום תמונות חדר מורים יצירת קשר.

מטרות התקנון זכויותיהם של שותפי החברה הבית ספרית מהלך הלימודים בבית הספר נהלים, בעיות והליכי משמעת מעורבות ההורים בחיי בית הספר כללי יציאה לפעילות מחוץ לכותלי בית הספר שינוי התקנון