יום ד', ט’ בסיון תשע”ח
דף הבית אלבום תמונות חדר מורים יצירת קשר
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
Tec4Schools - למידה שיתופית מקוונת חוצה תרבויות זוהי תכנית ייחודית של מרכז TEC שבמכון מופ"ת ובמכללת סמינר הקיבוצים, בשיתוף עם המזכירות הפדגוגית, אגף מורשת ומנהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך. המורים שבתוכנית מפעילים את התלמידים בלמידה שיתופית משמעותית במודל. TEC מודל TEC פותח על ידי ד"ר מירי שינפלד מסמינר הקיבוצים, ד"ר אסמאא גנאים ממכללת אלקאסמי וד"ר איליין חוטר ממכללת תלפיות ואוהלו. המודל מבוסס על תנאי תיאוריית המגע: שוויון בין המשתתפים, שיתופיות ולא תחרות, תמיכה מוסדית, תקופה ארוכה של הידברות ושותפות בין קבוצות ולא בין בודדים. המודל מציע התפתחות הדרגתית בתקשורת וחיזוק האמון בין הקבוצות במהלך העבודה הקבוצתית באמצעות האינטרנט, שבו ניתן לקיים דיונים מבלי לראות ולשמוע האחד את השני. המודל מתפתח ומופעל משנת 2004 במכללות להוראה, ומאז 2009 מיושם המודל בבתי הספר במסגרת סמינר הקיבוצים. בתוכנית לומדים תלמידי כיתות ה' בבתי ספר ממגזרים שונים נושאים בתחום תרבות, ערכים ומורשת, בקבוצות רב תרבותיות ובסביבה מקוונת. התלמידים לומדים בזוגות בצורה סינכרונית וא-סינכרונית בקבוצות קטנות בנות ששה תלמידים משניים-שלושה בתי ספר. הלמידה מתקיימת שעה בשבוע עם אפשרות ללמוד גם בבית, וכוללת מפגש שיא בסוף שנת הלימודים, המאופיין בחוויה לימודית, תרבותית וחגיגית. הסביבה הלימודית לתלמידים הינה רשת חברתית-חינוכית (באישור המנהל למדע וטכנולוגיה), התומכת בשלושת השפות ומלווה בהדרכה ובתמיכה מתמידה. כל בתי הספר בתוכנית ישתתפו ביום בינלאומי אשר יתקיים ב-12/4 בנושא שיתופיות ורב-תרבותיות. במסגרת זו תתקיימנה פעילויות אינטראקטיביות סינכרוניות וא-סינכרוניות באמצעות אתר ייחודי, ויפעל בשלוש שפות בתרגום סימולטני. במסגרת היום הבינלאומי התלמידים יציגו וישתפו את המורשת הייחודית שלהם וישתתפו בדיונים על ערכים אוניברסאליים. בסיום התוכנית יפגשו המורים והתלמידים פנים אל פנים ליום סיום חגיגי בהפעלת סטודנטים של סמינר הקיבוצים. המפגש יכלול הפעלות לימודיות חווייתיות והצגת תוצרי הקבוצות. המפגש מאפשר לתלמידים לפגוש את חברי הקבוצה מהתרבויות השונות ולקיים שיח המבוסס על כבוד הדדי שנרכש במהלך הפעילות השנתית בתוכנית.
קרא עוד...
מידע להורים
חודשונים
חגים ומועדים
מקצועות לימוד
מרחבי כיתות
מועצת תלמידים
שיר של יום