בי''ס הדרים ראשון לציון

בי''ס הדרים ראשון לציון

ברוכים הבאים

חודשונים

חוזר תשלומים תשע"ט

מלגות - חוזר להורים

לוח חופשות תשע"ט

חודשונים

למידה בשעת חירום

איך מתנהגים ברשת?

מידע להורים

היתר כתיבה בספרי לימוד /חוברות עבודה

ברוכים הבאים לבית ספר הדרים - היום הראשון ללימודים

אינטרנט בטוח

מדיניות שימוש באתר בית הספר

שמירה על חוקים, כללי שיח וכיבוד זכויות יוצרים

אינטרנט בטוח ושמירה על זכויות יוצרים -אתרים לשימוש בתמונות באופן חופשי

שיר של יום

שיר של יום

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA